© 2016 Coláiste na bPiarsach. 

Féilire na bliana 2018/19

28 Lúnasa Scoil Oscailte

13 Méan fómhair    Oíche eolais do thuismitheoirí Bliain 1

14 Méan Fómhair Aifreann tús bliana agus Maidin an Oispís

24-28 Méan fómhair Seachtain na frith-bhulaíochta

5 Deireadh fómhair Siulóid urraíthe mhaithe leis an turas scoile go dtí an Íodail

25 Deireadh fómhair Cruinniú tuismitheoirí bliain 3 agus 5

23-26 Deireadh fómhair Seachtain na folláine

26 Deireadh fómhair - ag Briseadh suas don saoire lár-tearma. Ar ais ar an luan 5 Samhain.

Samhain 12/13/14 Scrudú Ranga 1,2,3,4,5

Samhain 29 Cruinniú tuismitheoirí 1,2,4

21 Nollag Saoire na Nollag. Oscailte 7 Eanáir

7 Feabhra: Scaol dúnta. Pleanáil don Sraith Shóisearach nua

14 Feabhra oíche oscailte do scoláirí nua

15 Feabhra- ag briseadh suas don saoire lár-tearma. Ar ais ar an luan 25 Feabhra.

25 Feabhra  Scrudaíthe Macasamhail ag tosnú Bliain 3 agus 5

25 Feabhra Táithí Oibre Bliain 4 mar chuid de Chlár Gairme na hArdteiste

14 Márta Cruinniú tuismitheoirí  3 agus 5

11/12/13 Márta Scrudú Ranga 1,2,4

18 Márta Scoil dúnta

12 Aibréan- ag briseadh suas do saoire na Cásca. Scoil ag oscailt ar 29 Aibréan

6 Bealtaine Lá saoire banc

15-17 Bealtaine Scrudú an t-samhradh ag tosnú Bliain 1,2 agus 4

24 Bealtaine Lá spórt

31 Bealtaine críoch an scoil bhliaiin le Aifreann na hArdteiste

Nóta: D’fhéadfaí cuid de na dátaí thuas a athrú ó am go chéile.Beidh an scoil ag dúnadh ar feadh roinnt laethanta de bharr obair ar an Sraith shóisearach nua. Cuirfear ar an eolas thú ag an am chuí ina thaobh seo.