Féilire na bliana 2019/20

26 Lúnasa lá pleanála agus an chéad bhliain istigh 

12 Méan fómhair    Oíche eolais do thuismitheoirí Bliain 1 

13 Méan Fómhair Aifreann tús bliana agus Maidin an Oispís 

23-27 Méan fómhair Seachtain na frith-bhulaíochta 

24 Deireadh fómhair Cruinniú tuismitheoirí bliain 3 agus 5 

21-25 Deireadh fómhair Seachtain na folláine 

28 Deireadh Fómhair: 1 samhain Saoire na Samhna 

11/12/13 Samhain Scrudú Ranga 1,2,3,4,5 

26 Samhain Cruinniú tuismitheoirí 1,2,4 

20 Nollag: ag criochniú suas don Nollag 

6 Éanair: ar ais ar scoil 

13 Feabhra oíche oscailte do scoláirí nua  

17 Feabhra-21 Feabhra: Saoire  

24 Feabhra  Scrudaíthe Macasamhail ag tosnú Bliain 3 agus 5 

24 Feabhra Táithí Oibre Bliain 4 mar chuid de Chlár Gairme na hArdteiste 

12 Márta: Cruinniú tuismitheoirí 3,5 

11/12/13 Márta: dú Ranga 1,2,4 

16 Márta: dúnta 

17 Márta: Lá Padraig 

3 Aibréan-dúnta do saoire na Cásca 

20 Aibréan- ar ais ar scoil 

4 Bealtaine: Lá saoire banc 

13-15 Bealtaine Scrudú an t-samhradh ag tosnú Bliain 1,2 agus 4 

22  Bealtaine Lá spórt 

29 Bealtaine: Saoire an tSamhradh 

Nóta: D’fhéadfaí cuid de na dátaí thuas a athrú ó am go chéile.Beidh an scoil ag dúnadh ar feadh roinnt laethanta de bharr obair ar an Sraith shóisearach nua. Cuirfear ar an eolas thú ag an am chuí ina thaobh seo.