top of page

Ár bPatrún - Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin 

Ról agus Feidhm an Bhoird Oideachais & Oiliúna:

Is faoi scáth an Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe & Ros Comáin a fheidhmíonn Coláiste na bPiarsach agus atá rialaithe faoi acht na mBord Oideachais & Oiliúna 2013. Féachann BOOG /R (GRETB) le deiseanna oideachais agus rath ár bhfoghlaimeoirí uile a fheabhsú, agus aithnímid gur féidir le taithí dearfach oideachais tionchar a imirt orthu chun iad a chumasú tuilleadh agus a bhunathrú chun feabhais. Tá bord de 21 chomhalta againn, ar a bhfuil cúram maoirseachta na seirbhíse a chuireann isteach is amach le 1,500 ball foirne ar fáil do bhreis is 20,000 foghlaimeoir, le buiséad bliantúil de 100 milliún euro beagnach.

Polasaithe bainteach leis an BOOGR

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page