Ár bPatrún - Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin 

Ról agus Feidhm an Bhoird Oideachais & Oiliúna:

Is faoi scáth an Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe & Ros Comáin a fheidhmíonn Coláiste na bPiarsach agus atá rialaithe faoi acht na mBord Oideachais & Oiliúna 2013. Féachann BOOG /R (GRETB) le deiseanna oideachais agus rath ár bhfoghlaimeoirí uile a fheabhsú, agus aithnímid gur féidir le taithí dearfach oideachais tionchar a imirt orthu chun iad a chumasú tuilleadh agus a bhunathrú chun feabhais. Tá bord de 21 chomhalta againn, ar a bhfuil cúram maoirseachta na seirbhíse a chuireann isteach is amach le 1,500 ball foirne ar fáil do bhreis is 20,000 foghlaimeoir, le buiséad bliantúil de 100 milliún euro beagnach.

Polasaithe bainteach leis an BOOGR