Saotharlann Chonamara Teo


Chuir bliain 4 tús leis an gclár Gnó sa Cheantar inniu. Tá nasc idir an scoil agus Saotharlann Chonamara Teo le haghaidh an tionsnamh seo. Sa seisiún inniu cuireadh béim ar obair bhuíne & bhí orthu túir a thógail ag úsáid spaigití & leamhacáin 👌✍️👩‍🔬


Featured Posts
Recent Posts