Seachtain na Folláine - lá 3


Là 3 Seachtain na follàine i gColàiste na bPiarsach. Là GaGa sa Scoil rinne na gasùir agus mùinteoirí an-iarracht agus iad glèasta suas. Bhí ceardlann èalaine acu leis an ealaíntòir àitùil Bernie Seoige ar thèama an chairdís agus rinne an màistreas Roseann ‘smoothies’ slàintùil bhlasta dhóibh. B fhèidir go dtabharfaidh tù faoi deara go bhfuil dhà phríomhoide anois sa Scoil !!!!!!!


Featured Posts
Recent Posts