Seachtain na Folláine - lá 4


Là 4 de seachtain follàine na scoile. Là gan ríomhàirí agus fòn pòcaí. Bhain na scolàirí taitneamh as seisiùn bbx lenàr gcara Veronica Ní Loideàin.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square