Seachtain na Folláine - lá 2


Seachtain na Folláine - Lá 2 - Taispeánadh físean gearr a chruthaigh bliain 4 anuraidh agus ghlac gach rang páirt i Glac sos agus Labhair bunaithe ar an bhfíseán. Ghlac na scoláirí páirt i ranganna aclaíochta le Myles chomh maith🏃‍♀️🏃‍♂️lá 3 amárach - Lá GaGa chomh maith le ranganna ealaine le Bernie 🖼🎨


Featured Posts
Recent Posts