Ceardlann do Thuismitheoirí


Mar chuid de Sheachtain follàine agus Cairdeas na Scoile, beidh ceardlann do thuismitheoirí sa scoil dè luain seo chugainn ó 7-8.30 le be well do well. Ceardlann è seo a chabhròs leo agus iad ag iarraidh tacù Le mothuchàin agus meabhairshlàinte a ngasùir. Fàilte freisin roimh thuismitheoirí rang 5 agus 6 na mbunscoileanna ach glaoch ar an Scoil chun suíochàn a chur in àiríthe ag 091 574100. Ag sùil le sibh a fheicèail ar an oíche.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square