Verona


Là deireadh den turas againn inniu i Verona, baile Romeo agus Juliet. Tuirseach ach sàsta thèis roinnt laethanta taitneamhach Le chèile. Ar ais abhaile amàrach agus ar ais chomh maith ag an obair scoile😢


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square