Cuairt chuig Oispís na Gaillimhe


Grúpa scolàirí ag bronnadh seic ar Oispís na Gaillimhe. Bailíodh an tairgead ag maidin Caife a bhí sa scoil i mí Meàn Fhòmhair.


Featured Posts
Recent Posts