Crazy Hair Day


D'eagraigh Bliain 3 Crazy Hair Day inniu ar mhaithe le Ospideál Chromghlinn - Bailíodh os cionn €2,000, míle míle buíochas as ucht an tacaíocht. Tá muid fíor bhrodúil as Bliain 3 agus pobal na scoile ar fad a thug cúnamh. Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.


Featured Posts
Recent Posts