Search
  • marthanichualain

Seachtain na Folláine - lá 4


Là 4 de seachtain follàine na scoile. Là gan ríomhàirí agus fòn pòcaí. Bhain na scolàirí taitneamh as seisiùn bbx lenàr gcara Veronica Ní Loideàin.


16 views

© 2020 Coláiste na bPiarsach.