Search
  • marthanichualain

Verona


Là deireadh den turas againn inniu i Verona, baile Romeo agus Juliet. Tuirseach ach sàsta thèis roinnt laethanta taitneamhach Le chèile. Ar ais abhaile amàrach agus ar ais chomh maith ag an obair scoile😢


0 views

© 2020 Coláiste na bPiarsach.