© 2020 Coláiste na bPiarsach. 

December 19, 2018

Là 3 Seachtain na follàine i gColàiste na bPiarsach. Là GaGa sa Scoil rinne na gasùir agus mùinteoirí an-iarracht agus iad glèasta suas. Bhí ceardlann èalaine acu leis an ealaíntòir àitùil Bernie Seoige ar thèama an chairdís agus rinne an màistreas Roseann ‘smoothies’...

December 17, 2018

Carùl agus Solàistí na Nollag sa Scoil anocht ag a 7. Fàilte roimh chàch.

December 14, 2018

Thug an Iar-scolaire agus dornalaí cáiliúil Seán Ó Mainín cuairt ar an scoil inné sula ndeachaigh sé ag láinseáil an leabhar “The man who was never knocked down” le Rónán Mac an Iomaire.

December 4, 2018

Buíochas mór millteach le Deirdre Caulfield ò rannóg sàbhailteacht na mbòithre i gComhairle Contae na Gaillimhe ,Edward ó Sè agus a Chomhleacaithe i mBroigèad doitèain na Ceathrùn Rua, an seirbhís otharchairr, cosaint shibhialta agus gardaí na Gaillimhe a chur taispèan...

Please reload

Nuacht

January 28, 2020

January 28, 2020

January 28, 2020

January 28, 2020

January 28, 2020

January 28, 2020

January 28, 2020

Please reload

Bí linn ar Facebook
  • Facebook Basic Square