© 2016 Coláiste na bPiarsach. 

December 19, 2018

Là 3 Seachtain na follàine i gColàiste na bPiarsach. Là GaGa sa Scoil rinne na gasùir agus mùinteoirí an-iarracht agus iad glèasta suas. Bhí ceardlann èalaine acu leis an ealaíntòir àitùil Bernie Seoige ar thèama an chairdís agus rinne an màistreas Roseann ‘smoothies’...

December 17, 2018

Carùl agus Solàistí na Nollag sa Scoil anocht ag a 7. Fàilte roimh chàch.

December 14, 2018

Thug an Iar-scolaire agus dornalaí cáiliúil Seán Ó Mainín cuairt ar an scoil inné sula ndeachaigh sé ag láinseáil an leabhar “The man who was never knocked down” le Rónán Mac an Iomaire.

December 4, 2018

Buíochas mór millteach le Deirdre Caulfield ò rannóg sàbhailteacht na mbòithre i gComhairle Contae na Gaillimhe ,Edward ó Sè agus a Chomhleacaithe i mBroigèad doitèain na Ceathrùn Rua, an seirbhís otharchairr, cosaint shibhialta agus gardaí na Gaillimhe a chur taispèan...

November 30, 2018

Seachtain na hEolaíochta thart agus turas eile timpeall na gréine curtha i gcríoch againn. Ár mbuíochas le Declan Holmes agus leis an Galway Science Festival a chuir Ceardlann Roicéid ar fáil sa scoil le linn na seachtaine. Anseo tá an grúpa a rinne an roicéad is fearr...

November 22, 2018

Là 4 de seachtain follàine na scoile. Là gan ríomhàirí agus fòn pòcaí. Bhain na scolàirí taitneamh as seisiùn bbx lenàr gcara Veronica Ní Loideàin.

November 20, 2018

Seachtain na Folláine - Lá 2 - Taispeánadh físean gearr a chruthaigh bliain 4 anuraidh agus ghlac gach rang páirt i Glac sos agus Labhair bunaithe ar an bhfíseán. Ghlac na scoláirí páirt i ranganna aclaíochta le Myles chomh maith🏃‍♀️🏃‍♂️lá 3 amárach - Lá GaGa chomh m...

November 19, 2018

Tús maith curtha le Seachtain na Folláine inniu 😊

November 18, 2018

Là àlainn ag scolàirí an chèad agus dara bliain ag an gcluiche sacar san Aviva le gairid. Turas chomh maith ar an là go Easons agus leabhair ceannaithe ag an Scoil dhòibh le lèamh sa mbaile Grùpa spraoiùil agus gealghàireach.

November 14, 2018

Mar chuid de Sheachtain follàine agus Cairdeas na Scoile, beidh ceardlann do thuismitheoirí sa scoil dè luain seo chugainn ó 7-8.30 le be well do well. Ceardlann è seo a chabhròs leo agus iad ag iarraidh tacù Le mothuchàin agus meabhairshlàinte a ngasùir. Fàilte freisi...

Please reload

Nuacht

December 17, 2018

December 14, 2018

November 30, 2018

November 19, 2018

November 18, 2018

Please reload

Bí linn ar Facebook
  • Facebook Basic Square