IMG-20220405-WA0025
IMG-20220405-WA0025

press to zoom
IMG-20220405-WA0027
IMG-20220405-WA0027

press to zoom

press to zoom
IMG-20220405-WA0025
IMG-20220405-WA0025

press to zoom
1/127

Ráiteas Misean

‘Sí an aidhm atá againn ná timpeallacht foghlama a chruthú le gnéithe intleachtúla, fisiciúla, morálta, spioradálta, aeistéiticiúla agus mothúchánacha do gach scoláire a fhorbairt agus na scoláirí a spreagadh chun an sprioc is airde a bhaint amach ar son a leasa pearsanta féin agus a bpobal. Tá sé mar chuspóir againn ár dteanga, ár noidhreacht agus ár ndúchas a spreagadh agus a chaomhnú ar chuile bhealach agus mórtas cine a chothú.